รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI YOKOREI CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

จัดหาพื้นที่คลังสินค้าสําหรับสินค้าแช่เย็น / แช่แข็งและการบริการแช่แข็ง การวัดผลการปรับขนาดบรรจุใหม่และนอกจากนี้ยังมีคอนเทนเนอร์แวนนิ่งด้วย

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI YOKOREI CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10330

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

18th Fl. Sindhorn Tower3 130-132 Wireless Rd. Lumpini Pathumwan

TEL

FAX

+66(0)2651-4517

URL

http://www.thaiyokorei.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI YOKOREI CO. LTD. ได้

PAGE TOP