รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI TECH MATSUDA CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

การผลิต การปั๊มเข้ารูปโลหะที่มีความแม่นยําสูงสําหรับส่วนประกอบของอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ ประกอบกับชิ้นส่วนในการปั๊ม การออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI TECH MATSUDA CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

12120

พื้นที่/ประเทศ

ปทุมธานี, ประเทศไทย

ที่อยู่

60/53 Moo19 Klongluang

TEL

FAX

+66(0)2531-3312

URL

http://www.matsuda-grp.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI TECH MATSUDA CO. LTD ได้

PAGE TOP