รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI TAKASAGO CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

ออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าประปาแอร์ และระบบทําความสะอาดระบบก่อสร้างทั่วไป

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI TAKASAGO CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10540

พื้นที่/ประเทศ

สมุทรปราการ, ประเทศไทย

ที่อยู่

Bangna Towers C 16th Fl. 40/14 Moo12 Bangna-Trad Km.6.5 Bangkaew Bangplee

TEL

FAX

+66(0)2751-9694

URL

http://www.thaitakasago.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI TAKASAGO CO. LTD ได้

PAGE TOP