รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI STEEL CABLE PUBLIC CO.,LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ผู้ผลิตโออีเอ็มเกี่ยวกับการควบคุมเคเบิ้ลและการควบคุมหน้าต่าง
สําหรับรถจักรยานยนต์ทั้งหมดที่สําคัญและบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI STEEL CABLE PUBLIC CO.,LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

20160

พื้นที่/ประเทศ

ชลบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

700/737 Moo1 Panthong Panthong

TEL

FAX

+66(0)3818-5030

URL

http://www.thaisteelcable.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI STEEL CABLE PUBLIC CO.,LTD. ได้

PAGE TOP