รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC CO., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ซึ่งเป็นส่วน
ประกอบของรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ คือ หลอดไฟอัตโนมัติ สําหรับยานพาหนะและแม่พิมพ์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC CO., LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

12000

พื้นที่/ประเทศ

ปทุมธานี, ประเทศไทย

ที่อยู่

29/3 Moo1 Bangpoon-Rangsit Rd. Banklang Muang

TEL

FAX

+66(0)2581-5397

URL

http://www.thaistanley.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC CO., LTD. ได้

PAGE TOP