รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI SHIMIZU CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่2 พฤศจิกายน1984 เป็น บริษัท ในเครือ
ของชิมิสุ คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น บริษัทฯดําเนินธุรกิจในการก่อสร้างทั่วไป สถาปัตยกรรมและโครงสร้าง การออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมเครื่องจักรกลและวิศวกรรมไฟฟ้าโยธา การจัดซื้อวัสดุ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอาคารทั้งสําหรับโรงงานและโครงการอาคารตึกสูง

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI SHIMIZU CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10500

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

11th Fl. Sethiwan Tower 139 Pan Rd. Bangrak

TEL

FAX

+66(0)2237-9820

URL

http://www.shimz.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI SHIMIZU CO. LTD. ได้

PAGE TOP