รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI SEMCON CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

การออกแบบไฟฟ้าและการติดตั้ง การออกแบบสื่อสารและการติดตั้ง ออกแบบเครื่องกลและติดตั้ง วางแผนและติดตั้งเครื่องจักรกล

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI SEMCON CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10400

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

9th Fl. Si Ayutthaya Bld.487/1 Si Ayutthaya Rd.Thanon Phayathai Ratchathevi

TEL

FAX

+66(0)2248-7239

URL

http://www.semcon.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI SEMCON CO. LTD ได้

PAGE TOP