รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI SEKISUI FOAM CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตและจัดจําหน่ายโฟมพลาสติกสําหรับวัสดุฉนวนกันความ
ร้อน เช่น เครื่องปรับอากาศและเทปสําหรับการก่อสร้างและวัสดุกันกระแทกสําหรับรถยนต์และพื้น

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ THAI SEKISUI FOAM CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

20000

พื้นที่/ประเทศ

ชลบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

700/329 Moo6 Bangna-Trad Km.57 Donhualoh Muang

TEL

FAX

+66(0)3821-3281

URL

http://www.thaisekisui.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ THAI SEKISUI FOAM CO. LTD ได้

PAGE TOP