รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI POLYCARBONATE CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

ผู้ผลิตโพลีคาร์บอเนตเรซิ่น ภายใต้การส่งเสริมการลงทุน ได้รับ
สิทธิพิเศษแบรนด์ "IUPILON" ซึ่งมีกําลังการผลิตถึง 160,000 ตัน /ปี

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI POLYCARBONATE CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10110

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

Emporium Tower Fl. 24/47 622 Sukhumvit Rd. Klongton Klongtoey

TEL

FAX

+66(0)2261-9272

URL

http://www.tpcc-tpac.com/

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI POLYCARBONATE CO. LTD ได้

PAGE TOP