รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI MOULD TECHNOLOGY CO., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือกําหนดตําแหน่งของชิ้นงาน และ เครื่องมือสําหรับจับยึดชิ้นงาน ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ทําการสั่งซื้อ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI MOULD TECHNOLOGY CO., LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

21180

พื้นที่/ประเทศ

ระยอง, ประเทศไทย

ที่อยู่

16/5 Highway No.36 Mabkha Nikompattana

TEL

FAX

+66(0)3802-4551

URL

http://www.thaimouldtech.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI MOULD TECHNOLOGY CO., LTD. ได้

PAGE TOP