รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI MITSUI SPECIALTY CHEMICALS CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตและการขายน้ํายางฐานฐานเรซินตัวทําละลายและสารเคมี
ยูรีเทนสําหรับรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ากระดาษสิ่งทอและอุตสาหกรรมไม้

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI MITSUI SPECIALTY CHEMICALS CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10500

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

8th Fl. Boonmitr Bld. 138 Silom Rd. Suriyawongse Bangrak

TEL

FAX

+66(0)2237-9794

URL

http://www.tmsc.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI MITSUI SPECIALTY CHEMICALS CO. LTD. ได้

PAGE TOP