รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI KITAHARA LTD

เนื้อหาของกิจการ

ผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก จัดจําหน่ายกล่องพลาสติกป้องกันการ
กระแทกชดเชยกรณีการแสดงพลาสติกกันกระแทกป้องกันวัสดุ
และวัสดุสําหรับบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ THAI KITAHARA LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

20110

พื้นที่/ประเทศ

พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

ที่อยู่

Moo 4 Bangprakoo Nakornlung

TEL

FAX

+66(0)3571-6640

URL

http://www.kitaharashiki.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ THAI KITAHARA LTD ได้

PAGE TOP