รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI KANDENKO CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

วิศวกรรมและการออกแบบการก่อสร้าง ให้คําปรึกษาและติดตั้งการสื่อสารด้วยระบบไฟฟ้าและระบบกลไก

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI KANDENKO CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10120

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

195 Empire Tower 14th Fl. Unit 1412 South Sathorn Rd. Yannawa Sathorn

TEL

FAX

+66(0)2659-5734

URL

http://www.kandenko.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI KANDENKO CO. LTD ได้

PAGE TOP