รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI FUJI SEKI CO LTD

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตและการจําหน่ายเกี่ยวกับการผลิตโมลด์ฉีดพลาสติก(ไซเคิลความแม่นยําสูง มีหลายคาวิตี้), ผลิตภัณฑ์โมลด์ฉีดพลาสติก

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ THAI FUJI SEKI CO LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

13160

พื้นที่/ประเทศ

พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

ที่อยู่

139 Moo1 Sai-Asia Rd. Banlen Bang Pa-in

TEL

FAX

+66(0)3535-1980-1

URL

http://www.fujiseiki.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ THAI FUJI SEKI CO LTD ได้

PAGE TOP