รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI DAIICHI SEIKO CO., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, พลาสติกที่ใช้ในรถยนต์, งานพลาสติก

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ THAI DAIICHI SEIKO CO., LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

20000

พื้นที่/ประเทศ

ชลบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

700/390 Moo6 DonhuarohMuang

TEL

FAX

+66(0)3846-8322

URL

http://www.daiichi-seiko.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ THAI DAIICHI SEIKO CO., LTD. ได้

PAGE TOP