รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TATEYAMA (THAILAND) CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในโรงงาน - เครื่องตรวจสอบ - ชิ้นส่วนที่ต้องใช้ความแม่นยํา - ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ชิปตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า และ เทอร์มิสเตอร์)

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TATEYAMA (THAILAND) CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10250

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

15 Soi 13 Pattanakarn Rd. SuanluangSuanluang

TEL

FAX

+66(0)2369-2545

URL

http://www.tateyama.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TATEYAMA (THAILAND) CO. LTD ได้

PAGE TOP