รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

MES MITR PROJECT SERVICES CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

วิศวกรรมที่ครอบคลุมไปถึงการออกแบบรายละเอียด,การจัดซื้อวัตถุดิบ,กระบวนการผลิต,การกํากับและการตรวจสอบ,การลงพื้นที่และการก่อสร้างท่อแรงดันและแทงค์,โครงเหล็กและอื่นๆโดยใช้ในอุตาสกรรมปิโตรเคมีเป็นส่วนมาก

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ MES MITR PROJECT SERVICES CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10250

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

22nd Fl. U.M. Tower 9 Ramkhamhaeng Rd.Kwaeng Suanluang Suanluang

TEL

FAX

+66(0)27173050

URL

http://www.mitrproject.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ MES MITR PROJECT SERVICES CO. LTD. ได้

PAGE TOP