รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

KURIHARA (THAILAND) CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ออกแบบและติดตั้งงานในระบบไฟฟ้า ออกแบบและติดตั้งงานในระบบเครื่องกล ออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบความสะดวกพิเศษอื่นๆ ระบบปิโตรเคมี, อุตสาหกรรม น้ํามันและแก๊ส งานวิศวกรรมทางโครงสร้าง งานติดตั้งเครี่องจักร ระบบบํารุงรักษา

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ KURIHARA (THAILAND) CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10110

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

SSP Tower 19th Fl. 555/50-51 Soi Sukhumvit 63 (Ekamai) Sukhumvit Rd. Klongtan-Nua Wattana

TEL

FAX

+66(0)2711-5190

URL

http://www.kurihara.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ KURIHARA (THAILAND) CO. LTD. ได้

PAGE TOP