รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

KUREHA(THAILAND) CO., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตและจําหน่ายวัสดุที่ไม่ทอและผ้าเจาะด้วยเข็มเช่น
เครื่องกรองอากาศเครื่องยนต์กรองและเครื่องกรองน้ํา

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ KUREHA(THAILAND) CO., LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10280

พื้นที่/ประเทศ

สมุทรปราการ, ประเทศไทย

ที่อยู่

525 Moo4 Soi 8C Sukhumvit Rd. Tumbol Praksa Muang

TEL

FAX

+66(0)2710-6474

URL

http://www.kurehatech.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ KUREHA(THAILAND) CO., LTD. ได้

PAGE TOP