รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

การติดตั้งและการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและการอํานวยความสะดวก การออกแบบ และวิศวกร

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10250

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

8/1 Seri 9 Rd. Suanluang Suanluang

TEL

FAX

+66(0)2719-0367

URL

http://www.kikuchi-th.com/

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ KIKUCHI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD ได้

PAGE TOP