รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

KANIGEN (THAILAND) CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตและจัดจําหน่ายเทอร์มิสเตอร์ เซ็นเซอร์ เครื่องปรับอากาศสําหรับระบบเครื่องปรับอากาศและระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ KANIGEN (THAILAND) CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10110

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

209 K Tower Tower A 10th Fl. Unit 3Sukhumvit 21 Rd. (Asoke) Klongtoey-Nua Wattana

TEL

FAX

+66(0)2261-7496

URL

http://www.kanigen.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ KANIGEN (THAILAND) CO. LTD ได้

PAGE TOP