รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

JX NIPPON OIL & ENERGY (THAILAND) LTD.

เนื้อหาของกิจการ

นําเข้าและส่งออกน้ํามันหล่อลื่น-ขายน้ํามันหล่อลื่นในตลาด
ประเทศไทย-ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคสําหรับลูกค้า-สํารวจตลาดน้ํามันหล่อลื่นและตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม-อื่น ๆ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ JX NIPPON OIL & ENERGY (THAILAND) LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10330

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

19th Fl., Unit 1906-07, Athenee Tower, 63, Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan

TEL

FAX

+66(0)2627-3980

URL

http://www.jx-noet.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ JX NIPPON OIL & ENERGY (THAILAND) LTD. ได้

PAGE TOP