รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

JFE SHOJI TRADE (THAILAND) LTD

เนื้อหาของกิจการ

การนําเข้าส่งออกบริการและการทํางานพิเศษสําหรับสินค้าประเภทเหล็กกล้าและเหล็ก, เครื่องจักรขนาดใหญ่, เครื่องมือ, เครื่องตรวจวัด และ ภาชนะใส่ของเหลว, อาหารที่มีประโยชน์, บรรจุภณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ JFE SHOJI TRADE (THAILAND) LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10500

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

18th Fl. Ramaland Bld. 952 Rama 4 Rd.Bangrak

TEL

FAX

+66(0)2632-9720-2

URL

http://www.jfe-shoji.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ JFE SHOJI TRADE (THAILAND) LTD ได้

PAGE TOP