รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

JASTEC (THAILAND) CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

บริการใหคําปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์, การดําเนินธุรกิจ, โปรแกรมประยุกต์, โรงงานผลิตแบบอัตโนมัติ และการจําหน่ายคอมพิวเตอร์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ JASTEC (THAILAND) CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10320

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

Bangkok Tower Unit 607 2170 New Petchburi Rd.Huaykwang

TEL

FAX

+66(0)2308-0331

URL

http://www.jast.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ JASTEC (THAILAND) CO. LTD ได้

PAGE TOP