รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

IWATANI CORPORATION (THAILAND) LTD

เนื้อหาของกิจการ

1. วัสดุ (เซรามิก, โลหะ, พลาสติก, ชิ้นส่วน) และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
2. เครื่องจักร (ระบบหุ่นยนต์) และอิเล็กตริกพาร์ท
3. แก๊สที่ใช้ในอุตสาหกรรม
4. ตัวต้านทานความร้อน (สําหรับรถจักรยานยนต์)

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ IWATANI CORPORATION (THAILAND) LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10500

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

Rm.2903 29th Fl.United Center Bld. 323 Silom Rd. Bangrak

TEL

FAX

+66(0)2231-1769

URL

http://www.iwatani.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ IWATANI CORPORATION (THAILAND) LTD ได้

PAGE TOP