รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ISHIDA (THAILAND) CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

เครื่องชั่งน้ําหนักที่มีความแม่นยํา บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์การตรวจสอบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ ISHIDA (THAILAND) CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10120

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

123/13 Nonsee Rd. ChongnonseeYannawa Bangkok 10120

TEL

FAX

+66(0)2681-9994

URL

http://www.ishidathailand.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ ISHIDA (THAILAND) CO. LTD ได้

PAGE TOP