รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

INNOVALUES PRECISION (THAILAND) LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดิสก์(HDD) คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสํานักงาน

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ INNOVALUES PRECISION (THAILAND) LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

13160

พื้นที่/ประเทศ

พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

ที่อยู่

83 Moo2 Banglane Bang Pa-in

TEL

URL

http://www.innovalues.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ INNOVALUES PRECISION (THAILAND) LTD. ได้

PAGE TOP