รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

INABATA THAI CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

บริษัทซื้อขายทั่วไป สําหรับ เม็ดพลาสติก, อุปกรณ์อาหาร, ผลิตภัณฑ์พลาสติก, เครื่องจักรทางเคมี และอื่นๆ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ INABATA THAI CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10500

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

14th Fl. Silom Complex191 Silom Rd. Bangrak

TEL

FAX

+66(0)2231-3346-7

URL

http://www.inabata.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ INABATA THAI CO. LTD. ได้

PAGE TOP