รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

IHARA MANUFACTURING (THAILAND) CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์
เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เพลา ปั้มน้ํามัน เพลาหล่อเย็น เป็นต้น ฯลฯ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ IHARA MANUFACTURING (THAILAND) CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

20000

พื้นที่/ประเทศ

ชลบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

700/384 Moo6 Don Hua RohMuang

TEL

FAX

+66(0)3874-3556-7

URL

http://ihara.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ IHARA MANUFACTURING (THAILAND) CO. LTD ได้

PAGE TOP