รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

HIROSE (THAILAND) LTD

เนื้อหาของกิจการ

ระบบป้องกันดิน การให้เช่า การขาย การออกแบบ การคํานวณและงาน ชีทไพล์ เอชบีม แพลทฟอร์ม เบรซซิ่ง การขุดเจาะ ไซเลนท์ไพเลอร์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ HIROSE (THAILAND) LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10330

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

6th Fl. Maneeya Center Bld. 518/5 Ploenchit Rd.

TEL

FAX

+66(0)2254-8385

URL

http://www.hirose-net.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ HIROSE (THAILAND) LTD ได้

PAGE TOP