รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

HARIKI PRECISION (THAILAND) CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีความแม่นยําและจัดจําหน่ายอุตสาหกรรมเครื่องยึดและสกรู ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ VMI สําหรับตรวจความสะอาดของห้องพัก

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ HARIKI PRECISION (THAILAND) CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

12130

พื้นที่/ประเทศ

ปทุมธานี, ประเทศไทย

ที่อยู่

95/23 Pattanasiri Village, Moo 5, Khukot, Lamlukka

TEL

FAX

+66(0)2156-9050

URL

http://www.hariki.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ HARIKI PRECISION (THAILAND) CO. LTD. ได้

PAGE TOP