รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

GOKO SPRING (THAILAND) CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

สปริงอัด, สปริงขยาย, ชุดสายไฟและอื่น ๆ วัสดุที่ใช้ในการผลิตปสริงและเจียรด้วยเสนผ่าศูนย์กลางระหว่าง 0.03-3.00 มิลลิเมตร เพื่อ่รับมือกับอุปกรณ์สํานักงานขนาดเล็กและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ (ปริมาณการผลิต 10,000,000 ตัว/เดือน)

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ GOKO SPRING (THAILAND) CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

12120

พื้นที่/ประเทศ

ปทุมธานี, ประเทศไทย

ที่อยู่

60/109 Moo19 Paholyothin Rd. Klong Neung Klong Luang

TEL

FAX

+66(0)2908-7282

URL

http://www.gokosp.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ GOKO SPRING (THAILAND) CO. LTD ได้

PAGE TOP