รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

DANA SPICER (THAILAND) LTD.

เนื้อหาของกิจการ

เพลา, ไดรฟ์ชาฟท์, ชุดโครงรถยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม, ผู้โดยสาร, รถบรรทุกขนาดเล็ก, ยานพาหนะเชิงพาณิชย์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ DANA SPICER (THAILAND) LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10520

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

375 Chalongkrung Rd. Lamplatiew Latkrabang

TEL

URL

http://www.dana.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ DANA SPICER (THAILAND) LTD. ได้

PAGE TOP