รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์และผลิตภัณฑ์นาวิเกเตอร์
เพื่อการส่งออกและการจําหน่ายไปยังOEMท้องถิ่น

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

21140

พื้นที่/ประเทศ

ระยอง, ประเทศไทย

ที่อยู่

500/39 Moo Tasith Pluakdaeng

TEL

FAX

+66(0)3895-0411-13

URL

http://www.clarion.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd. ได้

PAGE TOP