CKD THAI CORPORATION LTD. การผลิต บริษัท | รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย : TECH DIRECTORY Thailand

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

CKD THAI CORPORATION LTD.

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตและจัดจําหน่ายอุปกรณ์ช่วยทุ่นแรง วาล์วนิวเมติก กระบอกสูบนิวเมติก อุปกรณ์เสริมนิวแมติก อุปกรณ์ควบคุมของเหลวและอุปกรณ์ที่ทํางานชนิดอื่น รวมทั้งชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ CKD THAI CORPORATION LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

20160

พื้นที่/ประเทศ

ชลบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

700/58 Moo1 Bangnatrad Rd. Km.58 Bankao Panthong

TEL

URL

http://www.ckdthai.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ CKD THAI CORPORATION LTD. ได้

PAGE TOP