รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

CHUBU ELECTRIC POWER (THAILAND) CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

วิศวกรรมและการบํารุงรักษารวมทั้งการสนับสนุนด้านเทคนิคของโครงการไอพีพีและการให้คําปรึกษาทางเทคนิค

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ CHUBU ELECTRIC POWER (THAILAND) CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10330

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

Unit 4 18th Fl. M.Thai Tower All Seasons Place 87 Wireless Rd. Phatumwan

TEL

FAX

+66(0)2654-0689

URL

http://www.chuden.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ CHUBU ELECTRIC POWER (THAILAND) CO. LTD. ได้

PAGE TOP