รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

CBC (THAILAND) CO., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

กล้องในการรักษาความปลอดภัยและเลนส์ /พลาสติกเรซิน/
สารเคมีทั่วไป / สารเคมีทางเภสัชกรรม / ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร, เครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือวัด

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ CBC (THAILAND) CO., LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10500

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

21st Fl. ITF Tower 140/48 Silom Rd.

TEL

FAX

+66(0)2231-6180

URL

http://www.cbc.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ CBC (THAILAND) CO., LTD. ได้

PAGE TOP