รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

CANON MARKETING (THAILAND) CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

การตลาดของ"ผลิตภัณฑ์แคนนอน": กล้องถ่ายรูป, กล้องดิจิตอล
กล้องวิดีโอ เครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอลคอปเปอร์, โทรสาร, ปริ้นท์เตอร์,เครื่องคิดเลข,ระบบการจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ไมโครกราฟิค, วิชวลไลเซอร์, สแกนเนอร์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ CANON MARKETING (THAILAND) CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10500

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

98 Sathorn Square Office Tower 21st-24th Flr. North Sathorn Rd. Silom Bangrak

TEL

FAX

+66(0)2344-9861

URL

http://www.canon.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ CANON MARKETING (THAILAND) CO. LTD. ได้

PAGE TOP