รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Automotive Mold Technology Co., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

(A) การซ่อมบํารุงการผลิตและการออกแบบสําหรับแม่พิมพ์ฉีดของรูปแบบการผลิตและรูปแบบเดิม (B) การซ่อมบํารุงการผลิตและการออกแบบสําหรับแม่พิมพ์ฉีดพ่นตามรูปแบบกาผลิตและรูปแบบเดิม (C) การเชื่อมโยงข้อมูลของซีเอดี/ซีเอเอ็มกับบริษัทที่รับมอบหมายในการออกแบบชิ้นส่วน (D) การให้บริการด้านการขายและการซ่อมบํารุง

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ Automotive Mold Technology Co., LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

21140

พื้นที่/ประเทศ

ระยอง, ประเทศไทย

ที่อยู่

7/117 Moo4 Mabyangporn Pluakdaeng

TEL

FAX

+66(0)3895-6155

URL

http://www.amt.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ Automotive Mold Technology Co., LTD. ได้

PAGE TOP