รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ASIA PRECISION CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีความแม่นยําและโคลด์ฟอร์จพาร์ทสําหรับ
ยานยนต์ โอเออิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมHVAC

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ ASIA PRECISION CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

20000

พื้นที่/ประเทศ

ชลบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

700/331 Moo6 Donhualor Muang

TEL

FAX

+66(0)3845-8751

URL

http://www.asiaprecision.com/

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ ASIA PRECISION CO. LTD. ได้

PAGE TOP