รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ASIA CEMEDINE CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตเพื่อนําเข้าและการจัดจําหน่ายซีลกาวและสารเคลือบประเภทต่างๆ นําเข้าและส่งออกเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ ASIA CEMEDINE CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10250

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

1717-1723 Onnut Rd.Suanluang

TEL

FAX

+66(0)2331-7300

URL

http://www.asiacemedine.com/

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ ASIA CEMEDINE CO. LTD. ได้

PAGE TOP