UTMⅡ Series เป็นเครื่องวัดแรงบิด (Torque meter) แบบอุปกรณ์ขยายสัญญาณอยู่ภายใน มีรูปทรงที่เล็กกะทัดรัดเป็นพิเศษ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

UTMⅡ Series เป็นเครื่องวัดแรงบิด (Torque meter) แบบอุปกรณ์ขยายสัญญาณอยู่ภายใน มีรูปทรงที่เล็กกะทัดรัดเป็นพิเศษ

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

UTMⅡ Series เป็นเครื่องวัดแรงบิด (Torque meter) แบบอุปกรณ์ขยายสัญญาณอยู่ภายใน มีรูปทรงที่เล็กกะทัดรัดเป็นพิเศษ UTMⅡ

Rotating Torque Meter มีความละเอียดแม่นยําสูง • ให้คําตอบที่รวดเร็ว • อนุญาตให้มีน้ำหนักถ่วงเกิน(Overload)ได้มาก

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

วีดีโอ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

UTMⅡ

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.unipulse.com/en/products/UTM+II.html

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

Unipulse Corporation Unipulse Corporation

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

UTMⅡ Series เป็นเครื่องวัดแรงบิด (Torque meter) แบบอุปกรณ์ขยายสัญญาณอยู่ภายใน มีรูปทรงที่เล็กกะทัดรัดเป็นพิเศษ

UTMⅡ Series เป็นเครื่องวัดแรงบิด(Torque meter) แบบอุปกรณ์ขยายสัญญาณอยู่ภายใน มีรูปทรงที่เล็กกะทัดรัดเป็นพิเศษ
ใช้สเตรนเกจ (Strain gauge) ที่มีความเสถียรเป็นเยี่ยมสําหรับตรวจวัดค่าแรงบิด (Torque)
ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณ (Amplifier) ที่มีความละเอียดแม่นยําสูงบนแกนหมุน พร้อมกับให้พลังงานไฟฟ้าโดยไร้การสัมผัส
เปลี่ยนสัญญาณแรงบิด (Torque) เป็นสัญญาณดิจิตอล และส่งผ่านโดยมิต้องสัมผัสตัวครอบ พร้อมกับส่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ขยายสัญญาณ (Amplifier) โดยไร้การสัมผัสเช่นกัน
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากไม่มี Slip ring ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นต้องซ่อมบํารุง
สามารถตรวจวัดแรงบิด (Torque) ในระยะการเคลื่อนไหวช่วงแรกที่มีค่าที่น้อยมากโดยที่ความละเอียดแม่นยําสูง
มีระบบ 1 • 2 • 5 เรียงรายหลากหลาย ตั้งแต่ 0.05 Nm ถึง 5000 Nm

ตัวอย่างการนำไปใช้

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ การควบคุมการผลิต การประกันคุณภาพในพื้นที่ผลิต โดยการวัดแรงบิดและการวัดแรงบิดที่มีค่าน้อย เช่นเกียร์ ลูกกลิ้ง (Roller) พัดลม มอเตอร์ และอื่นๆ

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP