บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จํากัด (20340)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จํากัด

เนื้อหาของกิจการ

การซื้อ, การทําสัญญาเช่า, จัดให้มีการเช่าหรือขายคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จํากัด ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10120

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

202 Nang Lin Chi Rd. Chong Nonsi Khet Yan Na Wa Bangkok

TEL

FAX

+66(0)2678-0321-3

URL

http://www.esrith.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จํากัด ได้

PAGE TOP